กรมทางหลวงชนบท เดินหน้าก่อสร้าง สะพานข้ามทะเลสาบสงขลา

กรมทางหลวงชนบท เดินหน้าก่อสร้าง สะพานข้ามทะเลสาบสงขลา

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) เตรียมการในการก่อสร้าง สะพานข้ามทะเลสาบสงขลา เชื่อมพัทลุง – สงขลา ร่นระยะทาง 80 กิโลเมตร พร้อมดันเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ในอนาคต (8 ก.พ. 2565) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง สะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา – ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้เกิดความสมบูรณ์ 

เพิ่มศักยภาพในการเดินทางเชื่อมระหว่าง จังหวัดพัทลุง กับจังหวัดสงขลา ลดระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร หรือ ลดระยะเวลาในการเดินทางราว 2 ชั่วโมง สนับสนุนอำนวยความสะดวกด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม ส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า ปัจจุบัน ทช. ได้ดำเนินการสำรวจออกแบบโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จและได้ผ่านการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ของสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เรียบร้อยแล้ว

ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) และในปี 2566 ได้จัดทำคำขอภายในกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อเตรียมเสนอของบประมาณ จำนวน 4,841 ล้านบาท โดยจะใช้เงินกู้และงบสมทบจากงบประมาณประจำปี

ทั้งนี้ คาดว่าโครงการดังกล่าวจะเริ่มก่อสร้างประมาณปี 2566 และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2568 ซึ่งจะสามารถเปิดให้ใช้บริการได้ในปี 2569 ต่อไป

เนื่องจากตลอดแนวทะเลสาบสงขลามีสะพานอยู่เพียง 2 แห่ง ได้แก่ สะพานชะแล้ ตั้งอยู่ด้านล่างของทะเลสาบสงขลาเชื่อมต่อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา กับอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง และสะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (สะพานไสกลิ้ง – หัวป่า) ตั้งอยู่ด้านบนของทะเลสาบสงขลา เชื่อมต่ออำเภอระโนด จังหวัดสงขลา กับอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

โดยสะพานทั้ง 2 แห่ง มีระยะทางห่างกัน 60 กิโลเมตร ทำให้ประชาชนที่อยู่พื้นที่ตรงกลางของทะเลสาบ ต้องใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง จากปัญหาดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง และอำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา จึงขอรับการสนับสนุนการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา

ซึ่งหากก่อสร้างสะพานดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถลดระยะการเดินทางได้มากกว่า 80 กิโลเมตร ลดระยะเวลาได้ประมาณ 2 ชั่วโมง และยังสามารถใช้เป็นเส้นทางอพยพประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา ให้สามารถเดินทางไปยังจังหวัดพัทลุงได้รวดเร็วมากขึ้นหากเกิดภัยพิบัติ

โครงการนี้มีจุดเริ่มต้นบริเวณทางแยกจากถนนทางหลวงชนบท พท.4004 (กม. ที่ 3+300) บ้านแหลมจองถนน ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง วางแนวข้ามทะเลสาบสงขลา ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และมีจุดสิ้นสุดที่ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (ถนนรอบเกาะใหญ่) บริเวณ หมู่ 2 บ้านแหลมยาง ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา รวมระยะทางทั้งสิ้น 7 กิโลเมตร

โดยสะพานมีขนาด 2 ช่องจราจร (สามารถขยายเป็น 4 ช่องจราจรได้ในอนาคต) และมีรูปแบบสะพานที่เหมาะสม คือ สะพานคานขึง (Extradosed Bridge) และสะพานคานคอนกรีตรูปกล่องความหนาคงที่ (Box Segmental Bridge)

นอกจากนี้ บริเวณราวสะพานได้ออกแบบให้มีความสวยงาม โดยนำรูปแบบทางจิตรกรรมมโนราห์ของท้องถิ่นมาประยุกต์ ประกอบกับลักษณะทางโครงสร้างของสะพานที่แตกต่างจากสะพานอื่นและสถาปัตยกรรมที่มีความสวยงาม ทำให้สะพานแห่งนี้จะเป็นแลนด์มาร์ค (Landmark) ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดในอนาคต

ที่ดิน ส.ป.ก. คืออะไร? ซื้อ-ขายได้ไหม หาคำตอบได้ที่นี่

เฟซบุ๊กแฟนเพจ ตำรวจสอบสวนกลาง ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ที่ดินส.ป.ก. ย้ำชัด ซื้อ-ขาย ที่ดินดังกล่าวผิดกฎหมายทั้งคู่ วันนี้ (8 ก.พ.65) เฟซบุ๊กแฟนเพจ ตำรวจสอบสวนกลาง ออกมาโพสต์อัปเดตเกี่ยวกับเรื่องราวของที่ดินในเขตพื้นที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก. โดยระบุข้อความว่า ที่ดิน ส.ป.ก. คืออะไร? ซื้อ-ขายได้ไหม……แล้วคนปกติทั่วไปมีสิทธิ์ที่จะมีที่ดิน ส.ป.ก. ได้รึป่าว

“ส.ป.ก. 4-01” หรือ ที่ดิน ส.ป.ก. เป็นที่ดินที่ทางภาครัฐจัดสรรให้กับประชาชนใช้ที่ดินทำเกษตรกรรมได้อย่างเดียวเท่านั้น นำไปทำประโยชน์อย่างอื่นไม่ได้ และผู้ครอบครองจะต้องมีฐานะยากจน

ดังนั้นที่ดิน ส.ป.ก. ไม่สามารถซื้อ-ขายกันได้ แต่สามารถส่งเป็นมรดกสืบทอดให้แก่ลูกหลานเพื่อทำการเกษตรได้ ตามมาตรา 39 (พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518)

ดังนั้น หากใครพลาดท่าเสียทีไปซื้อ-ขายที่ดิน ส.ป.ก. นอกจากคนขายจะเสียสิทธิทำกินในที่ดินนั้นแล้ว คนซื้อเองก็ไม่สามารถอ้างการซื้อขายครอบครองในที่ดินได้ และทั้งคนซื้อ และคนขายจะได้รับโทษอาญารวมถึงจำคุกไปด้วย

Credit : viagraonlinefast.com vikburian.net vipdeowata.com vwafp.com wacompentablets.com waltonbarber.com warrantiesfortrucks.com wordwalkerpress.com zionway.net zorionakzuri.net